MenuMenu

Bemiddelaar worden

Iets voor u?

In iedere straat, wijk, dorp of stad komen burenruzies voor. Dit kan bijvoorbeeld gaan om geluidsoverlast, overlast van huisdieren of een tuingeschil. Als buren hier ondeling niet uitkomen, kan kosteloos buurtbemiddeling worden ingeschakeld. Voor de bemiddelingen worden vrijwillige bemiddelaars ingezet. Proteion Buurtbemiddeling staat open voor enthousiaste bemiddelaars die mee willen werken aan een prettige leefomgeving.

Wat houdt de functie in?

Bemiddelaars zijn getraind om tussen buren te bemiddelen bij een conflict. Zij luisteren naar het verhaal ven beide buren, zijn neutraal, geven geen oordeel en kunnen omgaan met emoties en weerstand. Door buren met elkaar in gesprek te brengen en begrip te creëren voor elkaars standpunt, ontstaat ruimte om samen op zoek te gaan naar duurzame oplossingen.

Wat vraagt het van je?

Er zijn geen speciale opleidingseisen. het is belangrijk dat je geïnteresseerd bent in de medemens, onpartijdig in een conflict blijft, onbevoordeeld luistert en respect toont voor de ander, open vragen stelt en de eigen verantwoordelijkheid van de buren stimuleert.

Wat hebben we te bieden?

Wij bieden een enthousiast team van bemiddelaars in een prettige werksfeer, een gratis basistraining van 3 dagen, jaarlijkse verdiepingstrainingen, intervisiebijeenkomsten en een tegemoetkoming in de onkosten. Je wordt ondersteund door drie professionele krachten.

Heb je interesse, lees dan nog eens het volledige functieprofiel en neem contact op met ons.