MenuMenu

Algemeen

Voor wie?

Buurtbemiddeling is er voor iedereen die een oplossing zoekt voor burenproblemen. Het maakt niet uit of u in een koop- of in een huurhuis woont. U kunt zichzelf melden, maar organisaties zoals woningcorporaties, politie en gemeente kunnen u ook, na uw toestemming, bij ons aanmelden. Een meldende organisatie hoort na afloop van een bemiddeling of deze geslaagd is of niet.

Vertrouwelijk, vrijwillig en onpartijdig

Uw medewerking geschiedt op basis van vertrouwelijkheid. Dat wil zeggen dat wat tijdens de bemiddeling besproken wordt, niet gedeeld wordt met derden.

Daarnaast is uw medewerking aan buurtbemiddeling vrijwillig. Zowel u als uw buren of buurtgenoten hebben de mogelijkheid om gedurende de bemiddelingsprocedure de medewerking te beëindigen.

De bemiddelaars zijn neutraal en onpartijdig.  Zij vormen geen oordeel over de situatie.

Pluscertificaat

Proteion Buurtbemiddeling is PLUS-gecertificeerd door het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) en voldoet daarmee aan de landelijk gestelde kwaliteitseisen.

"Buurtbemiddeling vergroot het bewustzijn bij mensen dat ze zelfs iets aan conflicten kunnen doen."